Tjänster

- COACHNING AV LEDARE, MEDARBETARE OCH GRUPPER

- UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS med praktiska inslag
och tid för diskussion och samtal (max 30 pers)

- FÖRELÄSNINGAR för små och stora grupper. Kan hållas
både som lunchföreläsning eller längre föreläsning, anpassat
efter dina/era behov.

Exempel på föreläsningar och utbildningar/workshops som jag erbjuder. Samtliga nedanstående teman kan ges som föreläsning eller utbildning


 • BEMÖTANDETS MAGI - GRUNDEN FÖR DET VÄRDEFULLA SAMSPELET
  Läs mer nedan...


 • HÅLLBAR UTVECKLING STARTAR ALLTID HÄR OCH NU! Läs mer nedan...


 • DET RIKTIGA LIVET - NÄR BÖRJAR DET? Föredraget innehåller musikaliska inslag


 • RÖSTEN - ETT VIKTIGT UTVECKLINGSVERKTYG. Läs mer nedan...


 • RÖSTCOACHNING. Läs mer nedan...


 • Intresserad?
  Jag träffar dig gärna för att prata om vad din verksamhet skulle kunna behöva.

  Kontakta mig för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.
  BEMÖTANDETS MAGI - GRUNDEN FÖR DET VÄRDEFULLA SAMSPELET!

  Hur tar man hand om grundunderhållet som gör att man får behålla en bra arbetsplatskultur?

  En bra bemötandekultur i en organisation bidrar till att det finns ett kommunikationsklimat som skapar en fungerande och kreativ samarbetskultur. Samarbete är en viktigt grund för utveckling och tillväxt på ett hälsofrämjande och hållbart sätt.

  Ett gott samarbete präglas av goda relationer baserat på öppenhet, ansvarstagande, respekt och omtanke och tydlig rollfördelning.

  Fungerande kommunikation har dessutom en stressreducerande effekt. Ett bra bemötande är nyckeln.

  Vinsterna är många. Ökad effektivitet, minskad stress, arbetsglädje, individuell utveckling, organisationsutveckling, relationsutveckling är bara några exempel på vinster som är direkt knutna till samarbetskvalitén.

  Kontakta mig för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.
  HÅLLBAR UTVECKLING STARTAR ALLTID HÄR OCH NU!

  - Har du balans på dina livskonton och en buffert... eller har du
  underskott så du råkar ut för en rotvälta om något oförutsett
  händer?

  - Hur du väljer att göra och leva ditt liv här och nu, som alltid är
  utgångspunkten för nästa här och nu osv…?

  De flesta människor vet oftast vad de borde och kan göra men gör det inte. Ofta handlar det om sunt förnuft, rimligt levene, kunna sätta gränser och att våga vara den man är och står för?

  Har du tid att tänka igenom ex.vis

  - Vilken livsstil du behöver och vill ha?
  - Styr du livet - eller styr livet dig?
  - Vem blir du av det liv du lever ju nu? Hur formas du?
  - Har vi tid att stanna upp lyssna?
  - Har tålamod blivit omodernt?
  - Längta och vänta in - kan det göra livet rikare?

  Vi matas hela tiden med hur vi ska vara. Fantastiskt produktiva och perfekta i alla möjliga avseenden. Framgångsrika i våra arbeten, perfekta föräldrar, vi ska vara vältränade och skitsnygga och intellektuellt aktiva.

  När vi ständigt är på gång och upptagen med nya projekt skapas en yta, en ocean av frågor inom en själv, som man aldrig tar sig tid att tänka på.

  Människor törs inte vara ensamma, vara stilla eller att ta det lite lugnare.


  Kontakta mig för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.
  RÖSTEN - ETT VIKTIGT UTVECKLINGSVERKTYG- i din yrkesroll, i företagskulturen och i dina möten.

  Hur kan vi skapa ett tillstånd inom oss som ger energin til en bra röst. En röst som ger oss tillgång till ett bra bemötande och kommunikationsförmåga i våra möten?

  Rösten är ditt hörbara jag. Den sitter i din kropp och påverkas av hur du tänker och hur du lever ditt liv. Den påverkar både relationen med dig själv och samspelet med din omgivning.

  Ur innehållet.........:

  - Det spelar roll hur du använder din röst!
  - Vad kan rösten ha för roll ur ett hälsoperspektiv.
  - Rösten som medverkar till ett bra bemötande
  - Rösten som ger friskvårdande effekt för dig och din omgivning?
  - Hur påverkar vi människor och möten genom vårt röstbeteende?
  - Rösten som stärker självkänsla och självförtroende - hur låter den?

  I den här föreläsningen får du en inblick i hur vi kan påverka oss själva och varandra genom den röstresurs vi har.

  Kontakta mig för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.
  RÖSTCOACHNING

  ges via jobbet eller privat, enskilt eller i grupp.

  Oavsett arbetsplats kan det vara en bra ide att tänka på hur stor betydelse rösten har för att bidra till ett bra bemötande som lägger grunden till en gynnsam arbetsplatskultur.

  Den är ett viktigt verktyg i arbetsrollen oavsett vad vi gör. Den sitter i din kropp. Du har den alltid med dig.

  För dig som behöver hjälp att träna, vårda, läka underhålla en bra röstteknik.

  Kontakta mig för ett fullständigt program eller för att diskutera just ert specifika behov i ämnet.