Bakgrund

Jag har lång yrkeserfarenhet, dels som coach, föreläsare och utbildare inom kommunikation, ledarskap och personlig utveckling och som sångerska, musiklärare och sångpedagog.

Sång och musik är en stor del av mig och ingår som ett naturligt inslag där jag medverkar.

Universitetsutbildning, kurser, coachcertifiering och alla möten genom utbildningsinsatser jag genomfört och yrkesroller jag haft, medverkar till den yrkeskompetens och livskompetens jag nu har.

Utifrån den samlade förmågan erbjuda jag nu, som seniorcoach, verksamheter och individer mina tjänster i utvecklings- och förändringssammanhang.

Lära i, om, för, under hela livet tycker jag är ett meningsfullt sätt att förhålla sig till livet.

Engagemang, lyhördhet, förmåga och tydlighet är ledord för mig.