Bakgrund

"Det går inte att googla sig till livs- och yrkeserfarenhet"

VETERANCOACH är nu utgångspunkten jag erbjuder mina tjänster utifrån. Utgångspunkten som innebär: att Leva som jag Lär, Lärt och Lär ut.

Det jag genom studier, direkt upplevt och praktiserat i yrkeslivet och livet är den kunskap jag nu har med mig i min roll som veterancoach och kan använda för att hjälpa andra att hjälpa sig själv.

”Kunskaper jag äger och förmedlar genom den person jag nu är, är inte enbart inlästa/studerade utan direkt upplevda och praktiserade tillsammans med andra, genom många grupper och människor jag mött i mina utbildningsinsatser under årens lopp. Det har gett mig värdefull förståelse för vad som är nyckeln till att förändrings- och utvecklingsprocesser kan upplevas som något värdefullt”

Lång yrkeserfarenhet dels som coach, föreläsare och utbildare inom kommunikation, ledarskap och personlig utveckling och dels som sångerska, musiklärare och sångpedagog.

Universitetsutbildning, kurser, coachcertifiering och alla möten genom utbildningsinsatser jag genomfört och yrkesroller jag haft, medverkar till den yrkeskompetens och livskompetens jag nu har.

Sång och musik är en stor del av mig och ingår som ett naturligt inslag där jag medverkar.

Utifrån den samlade förmågan erbjuda jag nu, som veterancoach, verksamheter och individer mina tjänster i utvecklings- och förändringssammanhang.

Lära i, om, för, under hela livet tycker jag är ett meningsfullt sätt att förhålla sig till livet.

Engagemang, lyhördhet, förmåga och tydlighet är ledord för mig.