BNW - Coachning & Kommunikation

Bemötandet är en nyckel till ett gott kommunikationsklimat.

När arbetsplatskulturen präglas ett gott bemötande, både internt och mot kunder, skapas förutsättningar för tillväxt och utveckling på ett långsiktig hållbarhet sätt, både hälsomässigt och resultatmässigt.


Jag föreläser, utbildar och coachar ledare och medarbetare i konsten att underhålla, behålla och vidareutveckla ett gott bemötande, såväl internt som mot kunder.

Universitetsutbildning, enskilda kurser, coachcertifiering vid Skandinaviska Ledarhögskolan, lärare, sångerska och drygt 20 års erfarenhet med utbildningsinsatser, medverkar till den yrkeskompetens jag nu har. Mina kunder finns både inom offentliga organisationer och privata företag.

Utifrån den samlade förmågan erbjuder jag nu, som seniorcoach, verksamheter och individer mina tjänster i utvecklings- och förändringssammanhang.

Välkommen till
BNW – Coachning & Kommunikation! – stärker resursen i dig!