BNW - Coachning & Kommunikation

"Det går inte att googla sig till livs- och yrkeserfarenhet"

"När du vet bättre kan du göra bättre" M.A

Jag har upplevt att de flesta människor ofta vet vad de borde och kan göra för att kunna leva ett fungerande och bra liv, men gör det inte. Ofta handlar det om sunt förnuft, rimligt levene, kunna sätta gränser och ha modet att våga vara den man är och står för?

VETERANCOACH är nu utgångspunkten jag erbjuder mina tjänster utifrån. Utgångspunkten som innebär: att Leva som jag Lär, Lärt och Lär ut.

Det jag genom studier, direkt upplevt och praktiserat i yrkeslivet och livet, i kombination med min fortsatta nyfikenhet och motivation, är den kunskap, kraft och inspiration jag nu kan dela med mig av, i min roll som VETERANCOACH OCH FÖRELÄSARE.

Medverka till att hjälpa människor att att hjälpa sig själv, för att få access till den de är och frigöra den energi de kan omvandla.

Behöver du eller din organisation hjälp med att – STÄRKA RESURSEN - för en HÅLLBAR UTVECKLING?

Jag erbjuder verksamheter och individer COACHNING och FÖRELÄSNINGAR för att ge verktyg och kunskap för underhålla förmågan att behålla och vidareutveckla ETT GOTT BEMÖTANDE med sig själv, internt med kollegor som mot kunder?

"Att i jag min coachroll kan fungera som "en katalysator" som kan medverka till att väcka och öppnar upp det som redan finns, så att människor kan få tillgång till den de är, för att göra det de kan, där de är, med det de har och fortsätta att utvecklas i den riktning personen, arbetsgruppen, verksamheten de ingår i, planerar och önskar".

Universitetsutbildning, enskilda kurser, coachcertifiering vid Skandinaviska Ledarhögskolan, lärare, sångerska och drygt 25 års erfarenhet som konsult, coach och föreläsare med olika utbildningsinsatser, medverkar till den yrkeskompetens och förmåga jag nu har.

Mina kunder finns både inom offentliga organisationer, privata företag och privatpersoner.


Välkommen att höra av dig för ett första samtal 070-670 60 94

Britt Nilsson Wyöni
BNW – Coachning & Kommunikation! – stärker resursen i dig!